نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین / بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ساعت 0:4  توسط  حجاری جهرمی   |